مبانی روان شناسی ، قوانین برند سازی و اصول نوین بازاریابی در طراحی جلد کتاب و مجلات نیز دیده می شود ، حفظ این قواعد نشان دهنده قدرت نام تجاری شماست . طراحی درست و صحیح و زیبا و کارآمد جلد ، می تواند تا حدود زیادی سرنوشت فروش آن را تضمین نماید. انتخاب یک کتاب یا مجله از بین صدها جلدی که در قفسه ها و کیوسک ها وجود دارد ، اهمیت طراحی و چیدمان صحیح المان ها و آیتم ها را در طراحی جلد مجله ها و کتاب ها نشان می دهند

طراحی مبانی محور از یک جلد می تواند تاثیر مستقیم بر انتخاب شدن کتاب / مجله از سوی خوانندگان داشته باشد

بخش عمده موفقیت تجاری فروش کتاب ها و مجلات بر دوش طراح جلد و طراحی آن سنگینی می کند. اولین تعامل مخاطب با کتاب، اولین نگاه او و اولین تصویری که از آن در ذهن خواننده باقی خواهد ماند، جلد کتاب و تعامل بصری است که با آن خواهد داشت. تعامل اول سرنوشت ساز است و بیشتر مخاطبینی که در تعامل اول کتاب / مجله را بر می دارند، خواهان خرید و خواندن آن نیز می باشند. نویسنده و ناشر یک کتاب با نشر آن می خواهند کتابشان هم خواننده بیشتری داشته باشد و هم خوب بفروشد. با اطمینان می گوییم بار بیشتر این مسئولیت بر عهده اثر بخشی بصری طرح جلد آن کتاب می باشد.

گروه طراحان گرافیک انرژی مثبت با بهره جویی از تجارب و تخصص خود در زمینه طراحی جلد کتاب و مجلات  آماده پذیرش سفارشات شما در خصوص طراحی جلد کتاب و مجله می باشد. طرح های رو جلدی که توسط ما طراحی می شود پیام محوری بوده و طراحان انرژی مثبت متناسب با  نظرات صاحبان اثر و پی بردن به حال و هوا و فضای کتاب / مجله، سعی در طراحی جلدی می نمایند و تلاش می کنند تا نظرات مثبت آن ها را تامین نمایند و همچین با رعایت اصول روان شناسی ، برندینگ و بازاریابی سبب انگیزه در مخاطب ، برای خواندن اثر شوند.